Realizacja projektu

1. Oferta

Na podstawie wizji lokalnej lub przesłanego e-mailem zwymiarowanego rzutu obiektu
z rozmieszczeniem urządzeń ODF, projektant ELIT wykonuje koncepcję przebiegu duktów. Po uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu montażu (do istniejących drabinek, do sufitu, podpodłogowo, itp.) specyfikacja duktów z koncepcji jest uzupełniana o elementy montażowe i po wycenie stanowi kompletną ofertę. 

2. Dostawa elementów

W terminie 2 do 3 tygodni od zamówienia realizowane jest każde zamówienie na dukty
z dostarczeniem na miejsce instalacji wraz z uzgodnionymi elementami konstrukcji nośnej. 

3. Montaż

Połączenia elementów systemu duktów ELIT wykonywane są za pomocą plastikowych nitów rozłącznych. Dzięki temu montaż jest łatwy a system duktów prosty w rozbudowie. Montaż systemu duktów może wykonać samodzielnie ekipa Zamawiającego lub grupa serwisowa firmy ELIT. Po zakończeniu montażu opracowywana jest dokumentacja powykonawcza.